deentr

Mutlak Programlanabilir

CE 58MM Mutlak Enkoder

Geleneksel fakat aynı zamanda aşırı esnek yapıdaki enkoderimizdir. Masif veya içi boş şaft mutlak enkoder gibi; kör şaft veya bütünleşik kaplinli olarak temin edilebilir.

CM-58mm Mutlak

CM 58MM Mutlak Enkoder- Geleneksel fakat aynı zamanda aşırı esnek yapıdaki enkoderimizdir. Masif veya içi boş şaft mutlak enkoder gibi; kör şaft veya bütünleşik kaplinli olarak temin edilebilir.

CO-58mm Absolute

CO 58MM- Mutlak Enkoder- Geleneksel fakat aynı zamanda aşırı esnek yapıdaki enkoderimizdir. Masif veya içi boş şaft mutlak enkoder gibi; kör şaft veya bütünleşik kaplinli olarak temin edilebilir.
CE-65mm Mutlak Enkoder

Geleneksel fakat aynı zamanda aşırı esnek yapıdaki enkoderimizdir. Masif veya içi boş şaft mutlak enkoder gibi; kör şaft veya bütünleşik kaplinli olarak temin edilebilir.
81mm Mutlak

Endüstriyel Uygulamalar için